Primăria Iclod, județul Cluj

Program cu publicul

Secretarul Comunei
Secretar al comunei:
Luni - Vineri: 8 - 16

Compartiment contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila
Inspector contabilitate:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala
Referent:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment dezvoltare locala
Inspector:
Luni-Vineri: 08-16

After School
Inspector de specialitate:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul
Inspector:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
Referent de specialitate:
8 - 16