Primăria Iclod, județul Cluj

Structura

Primar
Primar:
Pîrțoc Emil Ioan
Viceprimar
Viceprimar:
Moț Ghiorghe
Secretar General UAT
Secretar al comunei:
Bonțidean Georgeta - Melinda
Compartiment registratura
Referent:
Suciu Lucreția
Compartiment contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila
Consilier achiziții publice:
Flueraș Raluca
Inspector contabilitate:
Chezan Ancuța Mihaela
Inspector contabilitate:
Man Maria Manuela
Inspector impozite si taxe:
Haranguș Ioana - Nela
Referent executare silita:
Dindelegan Viorica
Compartiment autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala
Inspector:
Cupșa Daniela
Inspector:
Mureșan Alina Liana
Compartiment dezvoltare locala
Inspector:
Boancă Mirela - Cristina
Centru de informare turistica
Inspector de specialitate - Agent Turism:
Pușcaș Diana Anca
After School
Inspector de specialitate:
Oltean Florea Andreea Bianca
Compartiment agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul
Referent - topograf:
Puşcaş Dan Cristian
Inspector:
Uțiu Diana Claudia
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector urbanism:
Teiușan Ioan Marius
Referent de specialitate:
Sălăjanu Claudiu - Aurelian
Compartiment deservire
Sofer microbuz scolar:
Banc Pavel Petru
Muncitor calificat:
Ceserean Mihai
Muncitor calificat:
Dindelegan Paul
Ingrijitor:
Inoan Nicolae Sorin
Ingrijitor:
Maier Rozalia Felicia
Biblioteca comunala, Muzeu
Consilier muzeograf:
Bulbuc Aurel
Referent bibliotecar:
Rus Anca Maria