Primăria Iclod, județul Cluj

Structura

Primar
Primar:
Pîrțoc Emil Ioan
Viceprimar
Viceprimar:
Moț Ghiorghe
Secretarul Comunei
Secretar al comunei:
Bontidean Georgeta - Melinda
Consilier primar
Consilier primar:
Flueras Raluca
Compartiment registratura
Referent:
Suciu Lucretia
Compartiment contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila
Inspector contabilitate:
Chezan Ancuta Mihaela
Referent contabilitate:
Codrea Terezia
Referent executare silita:
Dindelegan Viorica
Inspector impozite si taxe:
Harangus Ioana - Nela
Referent caserie:
Man Maria Manuela
Compartiment autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala
Referent:
Cupsa Daniela
Compartiment dezvoltare locala
Inspector:
Boanca Mirela - Cristina
Centru de informare turistica
Referent - Ghid turistic:
Muresan Alina Liana
Inspector de specialitate - Agent Turism:
Puscas Diana Anca
After School
Inspector de specialitate:
Oltean Florea Andreea Bianca
Compartiment agricol, fond funciar, cadastru si relatii cu publicul
Referent - topograf:
Puşcaş Dan Cristian
Inspector:
Salajanu Diana Claudia
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
Referent de specialitate:
Salajanu Claudiu - Aurelian
Inspector urbanism:
Teiusan Ioan Marius
Compartiment deservire
Sofer microbuz scolar:
Banc Pavel Petru
Muncitor calificat:
Berindean Alexandru
Muncitor calificat:
Ceserean Mihai
Muncitor calificat:
Dindelegan Paul
Ingrijitor:
Inoan Nicolae Sorin
Ingrijitor:
Maier Rozalia Felicia
Biblioteca comunala, Muzeu
Consilier muzeograf:
Bulbuc Aurel
Referent bibliotecar:
Rus Anca Maria
Serviciul voluntar pentru situatii de urgente
Sef serviciu:
Spatar Vasile