Primăria Iclod, județul Cluj

ANUNȚ ELIBERARE EXTRASE CĂRȚI FUNCIARE

ANUNȚ

Vă aduc la cunoștință că a fost finalizată înregistrarea sistematică a imobilelor de pe raza comunei Iclod, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Începând cu data de 3 august 2020, se vor elibera extrasele de carte funciară, la sediul Primăriei Iclod, de luni până vineri, în intervalul orar 10-13.

Ridicarea acestora se face de către proprietar/coproprietar/împuternicit, care va prezenta documentele de identitate în original. Predarea extraselor de carte funciară către împuternicit se va face în baza unei împuterniciri scrise și a documentului de identitate original al proprietarului.

Eventualele erori vor fi solutionate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj.

Datorită numărului mare de cărți funciare, peste 8.000, vă rugăm să aveți înțelegere și să respectați programul de eliberare.