Primăria Iclod, județul Cluj

PROROGARE TERMEN DE PLATĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - 30 IUNIE 2020

Stimaţi contribuabili,

Vă informăm că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare a fost prorogat termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1) referitor la impozitul pe clădiri, art. 467 alin. (1) referitor la impozitul pe teren şi la art. 472 alin. (1) referitor la impozitul pe mijloacele de transport din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 iunie inclusiv, precum şi termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin.(2), art. 467 alin. (2)  şi la art. 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata cu anticipaţie a impozitelor mai sus menţionate.

Astfel, persoanele fizice şi juridice pot achita, fără majorări de întârziere, sumele datorate bugetului local pentru primul termen de plată, până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, persoanle fizice şi juridice beneficiază de bonificaţia de 10% acordată pentru plata integrală a sumelor reprezentând taxe şi impozite locale, până la data de 30 iunie 2020.

Dorim să vă reamintim că puteţi achita taxele şi impozitele locale prin următoarele modalitati de plată:

Plata în numerar – la casieria Primariei Iclod, localitatea Iclod nr. 440A, jud. Cluj
Plata prin virament bancar

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la numărul  de telefon – 0264.263.394 sau la mail-ul – primaria.iclod@yahoo.com

Vă mulțumim!